Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Ekologiczni Polacy
Polacy raczej nigdy nie należeli do zbyt ekologicznego narodu. W Polsce nie jest zbyt czysto. Wystarczy tylko spojrzeć na okolice ulic. Pełno jest tam różnego rodzaju śmieci. Dzieje się to tak- jedziemy sobie samochodem, jemy i pijemy w trakcie...

Czym jest ekologia?
Ekologię precyzuje się na bardzo wiele sposobów, stąd też rozdźwięk pomiędzy różnymi jej definicjami. Na przestrzeni lat stworzono terminologię ekologiczną, w której trudno jest się jednoznacznie rozeznać. Ekologia bywa definiowana jako...

Światowy Dzień Ziemi
W dzisiejszych czasach miejsce ma wiele wydarzeń, które mają na celu nieustanne przypominanie o tym, jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa ekologia. Znakomitym przykładem takiego właśnie wydarzenia jest Światowy Dzień Ziemi, który w naszym...

Copyright@ 2013 Eko