Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Katastrofa ekologiczna
Nauka jaką jest ekologia obejmuje swoim zakresem szereg różnorodnych zjawisk, spośród których wspomnieć można chociażby o katastrofie ekologicznej. Z tym określeniem w ostatnich czasach mamy bardzo często do czynienia. Jest to zjawisko, efektem...

Zmiany po wejściu do Unii Europejskiej
Wejście Polski do Unii Europejskiej było bardzo ważnym krokiem w naszej historii. Był to podyktowane chęcią zjednoczenia się z innymi krajami, ale nie tylko. Polsce na pewno zależało na tym, aby czerpać wymierne korzyści finansowe z członkowstwa...

Żywność ekologiczna
Termin taki jak ekologia obecny jest aktualnie w rozlicznych dziedzinach naszego życia, a pojawia się w wielu rożnych kontekstach. Przykładem w tym miejscu może być żywność ekologiczna. Pojęcia tego używa się bardzo często, ale dla większość...

Copyright@ 2013 Eko