Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Agroekologia
Ekologia jako nauka niejedno ma oblicze, czego bardzo dobrym przykładem może być w tym miejscu agroekologia. Mówiąc innymi słowy, jest to ekologia rolnicza. Obiektów zainteresowań ta gałąź ekologii posiada kilka. Przede wszystkim zatem chodzi...

Zachowania nie ekologiczne
Coraz częściej widzimy u ludzi zachowania nie ekologiczne. Ileż to razy mówiło się o dziurze ozonowej, o kwaśnych deszczach, ogólnie o zanieczyszczaniu środowiska. Jednak to nie dociera do ludzi. Nikt nie zwraca większej uwagi na środowisko....

Ekologia człowieka
Nauka jaka jest ekologia składa się z bardzo wielu płaszczyzn. Znakomitym tego przykładem jest tak zwana ekologia człowieka. Łatwo więc tutaj zgadnąć, co dokładnie jest przedmiotem zainteresowania tej naukowej dziedziny – jest nim oczywiście...

Copyright@ 2013 Eko