Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Katastrofa ekologiczna
Nauka jaką jest ekologia obejmuje swoim zakresem szereg różnorodnych zjawisk, spośród których wspomnieć można chociażby o katastrofie ekologicznej. Z tym określeniem w ostatnich czasach mamy bardzo często do czynienia. Jest to zjawisko, efektem...

Sprzątanie świata
Sprzątanie świata jest idealnym momentem aby wykorzystać biednych uczniów. Zazwyczaj muszą oni sprzątać najbardziej zanieczyszczone miejsca. Często są to okolice ulic, gdzie jest najwięcej śmieci wyrzucanych przez kierowców samochodów. Wtedy...

Biosfera
Nauka jaką jest ekologia wiąże się z szeregiem rozmaitych pojęć, zjawisk i tym podobne. bardzo często przy tej okazji zetknąć się można z takim terminem jak biosfera – najczęściej pada on w kontekście chronionych obszarów. Pod tym pojęciem...

Copyright@ 2013 Eko