Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Ziemia na wynajem
Niektórym z nas wydaje się, że jesteśmy wyłącznymi posiadaczami ziemi. Że tylko my ją użytkujemy i to ona powinna nam służyć, dawać pożywienie, dostarczać surowców do budowy naszych domów i fabryk, a także zapewniać nam rozrywki. Eksploatujemy...

Hydrobiologia
Hydrobiologia to jeden z terminów bardzo często występujących w kontekście tematyki ekologicznej. Jest to po prostu biologia wodnych środowisk, ale określenie te używane jest także w nieco węższym znaczeniu – i wówczas znaczy mniej więcej...

Zagrożenia wakacyjne
Kiedy nasze dzieci wyjeżdżają na wakacje musimy uzmysłowić im istnienie potencjalnych zagrożeń. Musimy bezapelacyjnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie spokój ducha, a naszym pociechom udane wakacje. Szczególnie...

Copyright@ 2013 Eko