Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Zanieczyszczenia środowiska
Środowisko naturalne jest dla nas bardzo łaskawe. Korzystamy z jego darów w pełnym zakresie tego słowa, ale rzadko kiedy dajemy coś w zamian. Jesteśmy niczym pasożyty dla matki natury, ale niektórzy z nas podejmują trud ochrony przyrody. Trzeba...

Ekolodzy
Istnieje bardzo wiele zawodów, które wykonuje się w dużym stopniu bezpłatnie. Należy do nich chociażby szeroko pojmowany wolontariat. Zawodem tego typu jest również ekolog, czyli zawód obecnie bardzo popularny. Ekolog to trochę więcej, niż...

Mikroklimat
Z dyscypliną taką jak ekologia wiąże się mnóstwo rozmaitych zagadnień. Jednym z tych, które w tym kontekście padają najczęściej jest mikroklimat. Są to – mówiąc innymi słowy – czynniki o charakterze meteorologicznym, które w bezpośredni...

Copyright@ 2013 Eko