Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Rozwój ekologii
Ekologia istniała już przed wiekami, ale wówczas raczej nikt nie nazywał jej w ten sposób. Wykorzystywano zupełnie inną terminologię, ale prężny rozwój właściwej ekologii rozpoczął się już w naszych czasach, głównie za sprawą szybkiej...

Jak się dzieli ekologię
Ekologia jest dyscypliną naukową badająca strukturę środowiska oraz wszelakie relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami tejże struktury. Podobnie jak w przypadku w zasadzie wszystkich nauk, tak i w tym zakresie wyszczególnić...

Czynniki ekologiczne
Kiedy mowa jest o naukowej dziedzinie takiej jak ekologia, pada przy tej okazji bardzo wiele pojęć. Jednym z nich są czynniki ekologiczne. Termin ten w powyższym kontekście pada bardzo często. Poprzez niego należy rozumieć wszelakiego rodzaju...

Copyright@ 2013 Eko