Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Czynniki ekologiczne
Kiedy mowa jest o naukowej dziedzinie takiej jak ekologia, pada przy tej okazji bardzo wiele pojęć. Jednym z nich są czynniki ekologiczne. Termin ten w powyższym kontekście pada bardzo często. Poprzez niego należy rozumieć wszelakiego rodzaju...

Znaczenie ekologii
Wszyscy wiedzą, że istnieje nauka zwana ekologią, ale mało kto jest w stanie podać bezbłędną jej definicję. Ludzie mylnie uważają, że ekologia jest tożsama z dbaniem o środowisko. Owszem, przedmiotem jej zainteresowania jest środowisko,...

Organizacje szkolne
Szkoła stara się angażować swych uczniów do różnych akcji. W myśl wychowania patriotycznego młodzież przygotowuje akademię upamiętniające Dzień Niepodległości. Hucznie obchodzone są świeckie święta takie jak Walentynki i Dzień Kobiet....

Copyright@ 2013 Eko