Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Zachować Tatry
Kiedy pierwszy raz wyjeżdża się do Zakopanego, można zakochać się w tym mieście, ale przede wszystkim w tych górskich szczytach, dolinach, w ciszy i spokoju, który niosą ze sobą. Urzeka nas to miejsce i staramy się co roku tam powracać....

Biocenoza
Jak doskonale wiadomo, ekologia jest nauką badającą wszystko, co ma związek ze środowiskiem oraz jego strukturą, z uwzględnieniem zależności, jakie w tej właśnie strukturze zachodzą pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Jednym z rozlicznych...

Prawdy i mity o opalaniu
Każdy z nas wracając z wakacji chce się pochwalić wśród rodziny i znajomych, piękną, brązową, złocistą opalenizną. Niektórzy cały sezon zimowy korzystają z kremów samoopalających i odwiedzają solaria. O ile kremy w zasadzie nam nie...

Copyright@ 2013 Eko