Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Świadomość ekologiczna
Termin „ekologia” jest rozpatrywany w bardzo wielu kontekstach. Przy tej okazji bardzo często pojawia się również takie sformułowanie jak świadomość ekologiczna. Podkreśla się także to, jak ogromne znaczenie odgrywa ona w naszym codziennym...

Dzień ziemi
Corocznie, większość szkół, zarówno szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe takie jak licea, technika, czy szkoły zawodowe, w kalendarzu imprez szkolnych umieszczają święto Ziemi. W jaki sposób się je obchodzi. Zazwyczaj organizowana...

Naturalne sposoby pozyskiwania energii
Wjeżdżając na terytorium Niemiec czy Holandii podróżnego uderza widok wszechobecnych wiatraków prądotwórczych. Można je spotkać szczególnie na płaskich terenach, gdzie siła wiatru jest największa. Kraje Europy zachodniej dawno już doszły...

Copyright@ 2013 Eko