Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Ekologia w ujęciu filozoficznym
Problem ekologii rozważało już wielu wybitnych naukowców, dzięki czemu można przedstawić swoisty przegląd tychże definicji ekologii. Na przykład niemiecki twórca terminu ekologia twierdzi, że oznacza on wiedzę związaną z ekonomiką natury....

Pojęcia greckie
Język polski, podobnie jak wiele innych języków na całym świecie, czerpie wzorce ze starożytnych języków, głównie greki i łaciny. Jeśli przyjrzelibyśmy się genezie słów, jakie na co dzień wykorzystujemy w języku polskim bylibyśmy niewątpliwie...

Krajobraz naturalny
Nauka jaką jest ekologia zajmuje się między innymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Przy tej okazji natomiast zetknąć się można z bardzo wieloma pojęciami, a jednym z tych najczęściej pojawiających się w tym kontekście jest krajobraz...

Copyright@ 2013 Eko