Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Ekologia jako element światopoglądu
Ekologia w powszechnym rozumieniu jest po prostu pewnym kierunkiem myślenia, modą, do któ®ej stosuje się coraz więcej osób. Segregacja śmieci, redukcja emisji spalin, a także inne zabiegi mające na celu poprawienie jakości życia ludzi i ochronę...

Zachować Tatry
Kiedy pierwszy raz wyjeżdża się do Zakopanego, można zakochać się w tym mieście, ale przede wszystkim w tych górskich szczytach, dolinach, w ciszy i spokoju, który niosą ze sobą. Urzeka nas to miejsce i staramy się co roku tam powracać....

Podział ekologii
Można wyróżnić kilka podziałów dla dziedziny nauki, za jaką należy uznać ekologię. Warto na wstępie zaznaczyć jednak, że ekologia, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest nauką o ochronie środowiska. Tym zajmuje się sozologia, natomiast...

Copyright@ 2013 Eko