Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Segregowanie śmieci
Nasi zagraniczni sąsiedzi robią to już od wielu lat, my dopiero się uczymy, na razie zresztą bardzo nieudolnie. Co mianowicie? Segregować śmieci. Niemcy mają wręcz taki obowiązek, a segregację śmieci mają już we krwi. Każdy ma minimum trzy...

Co to jest ekologia
Prawie każde pojęcie, jakie wykorzystujemy w terminologii naukowej, ma swoją określoną genezę. Co ciekawe, większość słów, które dzisiaj wykorzystujemy, wcale nie jest rdzennie polskich, a pochodzi z greki albo łaciny. Najczęściej są to...

Zachować Tatry
Kiedy pierwszy raz wyjeżdża się do Zakopanego, można zakochać się w tym mieście, ale przede wszystkim w tych górskich szczytach, dolinach, w ciszy i spokoju, który niosą ze sobą. Urzeka nas to miejsce i staramy się co roku tam powracać....

Copyright@ 2013 Eko