Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Warzywa ekologiczne
We współczesnym świecie trudno jest spotkać warzywa ekologiczne. Supermarkety są pełne warzyw i owoców, jednak nie są one ekologiczne. Chodzi o to, że albo mają w sobie dużo nawozu albo są genetycznie modyfikowane. Warzywa nawozi się po to,...

Naturalne sposoby pozyskiwania energii
Wjeżdżając na terytorium Niemiec czy Holandii podróżnego uderza widok wszechobecnych wiatraków prądotwórczych. Można je spotkać szczególnie na płaskich terenach, gdzie siła wiatru jest największa. Kraje Europy zachodniej dawno już doszły...

Świadomość ekologiczna
Termin „ekologia” jest rozpatrywany w bardzo wielu kontekstach. Przy tej okazji bardzo często pojawia się również takie sformułowanie jak świadomość ekologiczna. Podkreśla się także to, jak ogromne znaczenie odgrywa ona w naszym codziennym...

Copyright@ 2013 Eko