Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Akcja sprzątania Ziemi
W naszych kalendarzach pojawił się całkiem niedawno tak zwany Dzień Ziemi. Jest to święto, które głównie młodym ludziom ma uzmysłowić jak ważną sprawą jest dbanie o nasze środowisko. W tym celu wiele szkół organizuje tak zwaną akcję...

Zmiany po wejściu do Unii Europejskiej
Wejście Polski do Unii Europejskiej było bardzo ważnym krokiem w naszej historii. Był to podyktowane chęcią zjednoczenia się z innymi krajami, ale nie tylko. Polsce na pewno zależało na tym, aby czerpać wymierne korzyści finansowe z członkowstwa...

Budownictwo mieszkaniowe
Każde młode małżeństwo stając u progu dorosłości mierzy się z problemem kupna mieszkania. Jest to nie lada problem, gdyż zazwyczaj nie mają oni jeszcze stałej pracy i stałych dochodów, rzadko również mają odłożone jakiekolwiek własne...

Copyright@ 2013 Eko