Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Biosfera
Nauka jaką jest ekologia wiąże się z szeregiem rozmaitych pojęć, zjawisk i tym podobne. bardzo często przy tej okazji zetknąć się można z takim terminem jak biosfera – najczęściej pada on w kontekście chronionych obszarów. Pod tym pojęciem...

Biodegradacja
Nauka jaką jest ekologia zajmuje się między innymi opracowywaniem i wskazywaniem rozwiązań, jakie można zastosować w praktyce, a których celem jest ochrona naturalnego środowiska. Przy tej okazji często jest wykorzystywana biodegradacja. Za...

Ekologia wg Levi-Straussa
Tematykę ekologii na przestrzeni lat podejmowało wielu naukowców i filozofów. Dzięki temu stworzono wiele pojęć, określających to, czym tak właściwie zajmuje się nauka zwana ekologią. Według Claude Levi-Straussa, ekologia jest po prostu...

Copyright@ 2013 Eko